Skip to main content

Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Voor mensen met liefde voor de Fryske Greide

Heeft u soms ook heimwee naar het weidse Friese landschap waar het boerenbedrijf en de agrarische natuur een geheel vormden? Waar flora en fauna in al hun verscheidenheid zorgden voor een kleurrijk landschap, met vooral in het voorjaar een orkest aan geluid? Vooral het geluid van weidevogels is op steeds minder plekken in Fryslân te horen. Bijvoorbeeld de Grutto (Skries), die voor een belangrijk deel afhankelijk is van de Friese weidebiotoop. In Fryslân werden door vogelwachters, natuurorganisaties en wetenschappers in 2018 nog maar ruim 6000 nesten en broedparen geteld. Wat te denken van de culturele weidevogel de Kievit (Ljip). Door de grote veranderingen in het landbouwsysteem en de toenemende predatie zien we de Kievit in het voorjaar nauwelijks meer “oer de wjuk” gaan.

Tijd voor actie!

De Bond Friese VogelWachten heeft eind 2017 het initiatief genomen om de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) op te richten. Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân wil bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap. Concreet wil Agrarisch Natuurfonds Fryslân het volgende bereiken:

  • Het verbeteren van de weidevogelstand in Fryslân;
  • Het behouden van weidevogelparels in Fryslân;
  • Het behouden van cultuurhistorisch grasland;
  • Het verbeteren van de weidevogelbiotoop;
  • Het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer.

Om dit allemaal te kunnen bereiken wil het Agrarisch Natuurfonds Fryslân projecten verwerven. Het verwerven van een project betekent dat het Agrarisch Natuurfonds Fryslân agrarische grond in bezit krijgt of dit voor langere tijd kan gebruiken. Deze agrarische gronden zullen optimaal moeten zijn of worden ingericht voor weidevogels. De grond zal agrarisch worden beheerd op een manier die gunstig is voor het landschap en voor de weidevogels.

Steun het werk van Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Spreken de doelen van Agrarisch Natuurfonds Fryslân u aan? Wilt u een bijdrage leveren aan het bewaren van het traditionele cultuurlandschap voor latere generaties? U kunt het werk van Agrarisch Natuurfonds Fryslân op verschillende manieren steunen. Door eenmalig een bedrag of een stuk agrarische grond aan Agrarisch Natuurfonds Fryslân te schenken of na te laten helpt u ons ook. Maar het kopen van een certificaat van Agrarisch Natuurfonds Fryslân is ook een optie.

Red de weidevogel

De 1e grote publieksactie van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) ‘vierkant achter de weidevogel’ was een doorslaand succes. Via de actiewebsite www.reddeweidevogel.nl kon men aan de actie deelnemen. Op 4 juni 2020 werd het gestelde doel van 32.000 m2 gehaald. Bijna 3.000 sympathisanten adopteerden 1 of meer m2 weidegrond bij boer Murk Nijdam.

Kijn voor meer informatie op de website: www.reddeweidevogel.nl